Promocje
Tablica plakat drewniany Psst I love you
Tablica plakat drewniany Psst I love you
129,99 zł 99,00 zł
szt.
Tablica plakat drewniany Do more
Tablica plakat drewniany Do more
129,99 zł 99,00 zł
szt.
Winietka na stół imię malowana
Winietka na stół imię malowana
3,50 zł 3,20 zł
szt.
Tablica plakat drewniany Ja ciebie bardziej
Tablica plakat drewniany Ja ciebie bardziej
119,00 zł 99,00 zł
szt.
Tablica plakat drewniany Miłość
Tablica plakat drewniany Miłość
119,00 zł 99,00 zł
szt.
Tablica plakat drewniany Light up
Tablica plakat drewniany Light up
119,00 zł 99,00 zł
szt.
Tablica plakat drewniany Work hard. Travel harder.
Tablica plakat drewniany Work hard. Travel harder.
129,99 zł 99,00 zł
szt.
Tablica plakat drewniany Aim high. Fly higher.
Tablica plakat drewniany Aim high. Fly higher.
129,99 zł 99,00 zł
szt.
Tablica plakat drewniany Celine
Tablica plakat drewniany Celine
119,00 zł 99,00 zł
szt.
Tablica plakat drewniany Breathe
Tablica plakat drewniany Breathe
129,99 zł 99,00 zł
szt.
Mapa świata drewniana XXL granice, nazwy państw
Mapa świata drewniana XXL granice, nazwy państw
449,00 zł 399,00 zł
szt.
Tablica plakat drewniany Live Love Laugh
Tablica plakat drewniany Live Love Laugh
129,99 zł 99,00 zł
szt.
Produkt dnia
Podziękowania dla rodziców
Podziękowania dla rodziców
119,00 zł
szt.
Księga gości puzzle
Księga gości puzzle
139,00 zł
szt.
Księga gości puzzle personalizowana
Księga gości puzzle personalizowana
149,00 zł
szt.
Topper na ślub imiona
Topper na ślub imiona
39,00 zł
szt.
Spinki do mankietów Inicjały
Spinki do mankietów Inicjały
59,00 zł
szt.
Mapa świata drewniana XXL granice, nazwy państw
Mapa świata drewniana XXL granice, nazwy państw
449,00 zł 399,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PIXOKO.PL W WERSJI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 12.08.2019

1. Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba, że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
1.2.Sprzedawca w celu umożliwienia zawarcia umowy poprzez stronę www Sklepu Internetowego świadczy usługi: utworzenia i administrowania Konta klienta oraz przetwarzania formularza zamówienia produktów w Sklepie Internetowym
1.3.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta klienta na Stronie Sklepu Internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony w momencie rejestracji Konta klienta na Stronie.
1.4.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na  umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony na czas wypełniania i przetwarzania zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.
1.5.Świadczenie w/w usług elektronicznych jest bezpłatne.
1.6.Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie Klienta niezbędny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internet nawiązania komunikacji ze Stroną Internetową Sklepu. System winien być wyposażony w przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie umożliwiające równoważne do przeglądarek internetowych operacje na stronach www. Ponad to do utworzenia Konta Klienta niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
1.7.Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Definicje

2.1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
2.3.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.4.KLIENT - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę Sklepu Internetowego.
2.5.KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
2.6.PRODUKT - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.7.REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
2.8.SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem www.pixoko.pl
2.9.SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA –  Pixoko Dariusz Morys, Łysa Góra 340, 32-853 Łysa Góra, NIP: 8691947969, REGON: 365587755
2.10.UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.11.ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Zamówienia i ceny

3.1.Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.
3.2.Przed złożeniem zamówienia Klient musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdza to przy rejestracji Konta Klienta oraz w trakcie składania Zamówienia. Realizacja zamówienia jest niemożliwa bez potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
3.3.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji poprzez wysłanie do Klienta stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania zamówienia.
3.4.Złożenie zamówienia oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3.5.Cena produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest ceną brutto w PLN i zawiera podatki.
3.6.Podane ceny są cenami detalicznymi. Nie uwzględniają rabatów i bonifikat, które mogą być przyznawane indywidualnie przez Sprzedawcę.
3.7.O łącznej, wraz z podatkami, cenie produktu będącego przedmiotem Zamówienia, oraz o kosztach pakowania i dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
3.8.Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
3.9.Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. Faktury wystawione przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT.
3.10.Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Formy i terminy płatności

4.1.Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
4.2.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
4.3.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
4.4.Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
4.5.W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przy odbiorze przesyłki lub odbiorze osobistym płatności dokonuje się przy odbiorze przesyłki lub odbiorze osobistym.
4.6.W przypadku wybrania przez Klienta formy innej niż płatność przy odbiorze Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.7.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
4.8.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

5. Sposoby i terminy dostawy

5.1.Dostawa Produktu możliwa jest na terenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.3.Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty i terminy realizacji zamówień” oraz w trakcie składania Zamówienia.
5.4.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni roboczych. Termin może zostać wydłużony jeśli w opisie danego Produktu lub podczas składania Zamówienia podano inaczej.
5.5.W przypadku zamówienia Produktów o różnym terminie dostawy obowiązuje najdłuższy podany termin.
5.6.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty.

6. Reklamacje

6.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
6.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, z wyjątkiem wad, o których Sprzedawca poinformował Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
6.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: pisemnie na adres: Pixoko Dariusz Morys, Łysa Góra 340, 32-853 Łysa Góra; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pixoko.pl
6.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  • informacji dotyczących przedmiotu reklamacji
  • rodzaju i daty wystąpienia niezgodności
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy
  • danych kontaktowych składającego reklamację

    Wyżej wymienione wymogi mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji

6.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w podanym terminie oznacza uznanie reklamacji.
6.6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Pixoko Dariusz Morys, Łysa Góra 340, 32-853 Łysa Góra. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. XXX Regulaminu.
7.2.Do zachowania terminu wystarczy pisemne oświadczenie wysłane przed jego upływem pisemnie na adres: Pixoko Dariusz Morys, Łysa Góra 340, 32-853 Łysa Góra lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pixoko.pl
7.3.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
7.4.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty.
7.5.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
7.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: Pixoko Dariusz Morys, Łysa Góra 340, 32-853 Łysa Góra.
7.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8.Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.
7.9.W przypadku produktu będącego usługą, której wykonanie rozpoczęto przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument, który wykonuje prawo do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
7.10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.10.1.o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.10.2.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.10.3.w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.10.4.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.10.5.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.10.6.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.10.7.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.10.8.w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7.10.9.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.10.10.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.10.11.zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.10.12.o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.10.13.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Dane osobowe

8.1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca.
8.2.Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego.
8.3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane niezbędne do złożenia Zamówienia podane są każdorazowo w Formularzu Zamówienia. Niepodanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
8.4.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
8.5.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
8.6.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo do wglądu w ich treść, do ich aktualizacji i usunięcia za pośrednictwem wysłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@pixoko.pl lub pisemnie na adres Pixoko Dariusz Morys, Łysa Góra 340, 32-853 Łysa Góra.

9. Postanowienia końcowe

9.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
9.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
9.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl